Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

20 Σεπτεμβρίου 2020
20:30

Βαβυλωνία Μύλου open air
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

21 Σεπτεμβρίου 2020
20:30

Βαβυλωνία Μύλου open air
Θεσσαλονίκη

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

22 Σεπτεμβρίου 2020
20:30

Βαβυλωνία Μύλος Open Air
Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

23 Σεπτεμβρίου 2020
21:30

ΜΥΛΟΣ open air stage (Βαβυλωνία)
Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

24 Σεπτεμβρίου 2020
21:30

Μονή Λαζαριστών
Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

25 Σεπτεμβρίου 2020
20:00

Θέατρο Δάσους
Θεσσαλονίκη

25 Σεπτεμβρίου 2020
23:12

Θέατρο Δάσους
Θεσσαλονίκη

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

26 Σεπτεμβρίου 2020
20:00

Μονή Λαζαριστών
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

28 Σεπτεμβρίου 2020
20:30

Βαβυλωνία Μύλου open air
Θεσσαλονίκη