Η πολιτιστική ιστοσελίδα STELLASVIEW απαρτίζεται από μία ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά δρώμενα αφορμώμενοι μόνο από την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για αυτά και δεν έχει με κανέναν τρόπο ούτε άμεσα, αλλά ούτε και έμμεσα έσοδα και εν γένει άλλα κέρδη και οφέλη από τις δραστηριότητές της. Αντίθετα όλα τα πάγια έξοδα διαχείρισης της σελίδας, έξοδα μετακίνησης, παραστάσεως κτλ καλύπτονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συντάκτες.   

Επικεφαλής (διαχειρίστρια) του STELLASVIEW είναι η κα. Στέλλα Πέρπερα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες και τη διαχειρίστρια του STELLASVIEW θα βρείτε στην σελίδα ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη διαχειρίστρια της πολιτιστικής ιστοσελίδας STELLASVIEW κα. Στέλλα Πέρπερα παρακαλούμε ακολουθείστε κάποιους από τους παρακάτω τρόπους:

facebook.com/stellasperpera

info@stellasview.gr

twitter.com/StellaPerpera

instagram.com/stellaperpera

 

Φόρμα Επικοινωνίας:

Πρόσφατα Άρθρα