Η πολιτιστική ιστοσελίδα Stellasview.gr απαρτίζεται από μία ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά δρώμενα αφορμώμενοι μόνο από την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για αυτά και δεν έχει με κανέναν τρόπο ούτε άμεσα, αλλά ούτε και έμμεσα έσοδα και εν γένει άλλα κέρδη και οφέλη από τις δραστηριότητές της. Αντίθετα, όλα τα πάγια έξοδα διαχείρισης της σελίδας, έξοδα μετακίνησης, παραστάσεως κτλ καλύπτονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συντάκτες.

Επικεφαλής διαχειρίστρια του Stellasview είναι η Στέλλα Πέρπερα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντάκτες – συνεργάτες (Ευθύμιος Ιωαννίδης, Αναστάσιος Νέστορας, Γρηγόρης Γρηγοράς, Εύα Μαρά, Αγγελική Κερπιτσοπούλου, Παναγιώτης Τολούδης, Μαρία Λαμπριανίδου, Ευτυχία Πλαζουμίτη, Μίλτος Στεφανίδης, Στάθης Γιαννακίδης, Στέφανος Τσάκατος, Άκης Χρυσαφίδης, Σοφία Καρατζά) και τη διαχειρίστρια του Stellasview θα βρείτε στη σελίδα ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη διαχειρίστρια της πολιτιστικής ιστοσελίδας Stellasview κα. Στέλλα Πέρπερα παρακαλούμε ακολουθήστε κάποιους από τους παρακάτω τρόπους:

E-mail: info@stellasview.gr

Βρείτε μας στα social media του Stellasview:

Φόρμα Επικοινωνίας: